Abomazum Deplasmanlarında Yeni Tedavi Yöntemi

Sığırların çok önemli sindirim sistemi ve metabolizma hastalıklarından olan ve kesin tedavisi ancak operasyonla mümkün olan Abomazum Deplasmanı Hastalıklarında Prof. Dr. Gürbüz AKSOY ve Prof. Dr. Halil Selçuk BİRİCİK tarafından geliştirilen Aksoy-Biricik Yöntemi ile medikal tedavi oldukça başarılı sonuçlar vermektedir.

Buna göre; Zeolit (klinoptilolit) ihtiva eden yem katkı maddeleri (Örneğin; Nat-Min 9000, Rotamin) 3 gün süreyle 1.0 – 1.5 gr / kg canlı ağırlık dozunda birkaç litre su ile birlikte rumen sondası vasıtasıyla içirilir. Doz aşım tehlikesi bulunmamaktadır. Çünkü zeolit minerali barsaklarda toksinleri emmekte, kendisi ise barsaklarda emilmeden dışarı atılmaktadır. Bu uygulamadan bir gün sonra abomasum ping sesleri yönünden kontrol edilmelidir. Abomasum ping sesleri kaybolmuşsa (bazen tek doz uygulamadan sonra dahi ping sesleri kaybolmaktadır) nüks tehlikesini önlemek için aynı yem katkı maddelerinin günde 50 – 100 gr miktarında bir hafta süreyle yemlere katılarak verilmesi tavsiye edilir. Böylece tedavi gerçekleşmektedir.

Başta sol taraflı abomazum deplasmanlarında kullanılan bu yöntem sağ taraflı abomazum deplasmanlarında da etkili olabilmektedir.

Şayet abomazumda perforasyona bağlı bir yapışma varsa bu yöntem sonuç vermez, ancak o zaman operasyona başvurmak gerekir.

Zeolitin, yem katkı maddesi olarak kullanıldığında abomazum deplasmanlarına karşı koruyucu etkisi de bulunmaktadır.

LİTERATÜR
1. Aksoy,G., Biricik, H S., Camkerten,I. ve Das, A (2008): Non-Surgical Treatment Of Abomasal Displacements With Zeolite In Cattle. World Assocıatıon for Buiatrics, XXV Congress, Budapest, Hungary
2. Aksoy, G., Biricik, H S., AVCI, M., Daş, A.,(2009): Sığırlarda Abomasum’un Sola Deplasmanlarının Zeolit Mineraliyle Profilaksisi ve Grymer-Sterner Yöntemiyle Sağaltımı.TUBİTAK Projesi, Proje No: 106O038
3. Aksoy,G .,(2012): Abomazum Hastalıkları, 95-109 (in: Gül,Y. ve ark., Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları Kitabı, Haziran 2012., 3.Baskı. Medipres Yayınları)