Akademik Kariyerim

1977-1978    Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi (Asistan)

1978-1982    Hannover Tieraerztliche Hochschule (Almanya, Doktora)

1982-1984    Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar ve Farmakoloji Anabilim Dalı (Araştırma Görevlisi)

1986-…         Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Doçent)

1985-1990    Uludağ, 100. Yıl ve Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakülteleri’nde Misafir Öğretim Üyeliği

1992-           Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Profesör)

1992- …        Profesörlük, Doçentlik, Doktora Jüri Üyelikleri ve Lisansüstü Danışmanlıkları

1993 – …       Harran Üniversitesi, Öğretim Üyeliği

 

BİLİMSEL ÇALIŞMALARIM

 • 10 adet Uluslararası hakemli dergilerde,
 • 19 adet Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makalem,
 • 5 adet Uluslararası, 16 adet Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildirim,
 • 2 adet kitabım,
 • 32 adet atıf,
 • 3 adet Avrupa Birliği (AB) Projesi (koordinatör ve uzman olarak),
 • 1 adet DPT (Yönetici), 1 adet TÜBİTAK (Yönetici),
 • 1 adet Tarım Bakanlığı Projesi (Yönetici),
 • 4 adet HÜBAK projesi (Yönetici),
 • 9 adet Lisansüstü Tez Yöneticilikleri ve 1 adet Yurtdışı Doktora Öğrencisi Danışmanlığım  bulunmaktadır.
 • 1 adet Kongre bilim ödülü ve 5 adet TÜBİTAK teşvik ödülü aldım.