Aksoy; Veteriner Hekimliği Panelinde

“Türkiye’de Veteriner Hekimliği Öğretiminin 171. Yılı” kutlama programı kapsamında,  Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından 15 Kasım 2013 tarihinde “Sığır Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri” konulu panel düzenlendi.
Veteriner Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen panele Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Bayram’ın yanı sıra AKÜ Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri, Afyonkarahisar ve ilçelerinde görev yapan Veteriner hekimler, sektörde yer alan yetiştiriciler ile öğrenciler katıldı. Panelin açış konuşması, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Bayram tarafından yapıldı. Prof. Dr. Bayram yaptığı konuşmada, “Bilimsel anlamda Veteriner hekimlik eğitimi, dünyada ilk kez 1762 yılında Fransa’nın Lyon şehrinde başlamış olup, bu tarihten sadece 80 yıl sonra, 23 Ekim 1842 tarihinde ülkemizde de ilk Veteriner hekimliği okulu açılmıştır. Bugüne kadar geçen 171 yıllık süre içerisinde binlerce veteriner hekimin yetişmesine katkısı devam eden hocalarımızdan artık aramızda bulunmayanları rahmet ve saygıyla anıyorum. Dünyadaki gelişmeler ve yaklaşımlar Veteriner hekimlere görevleri yanında farklı yeni görev ve sorumluluklar da getirmiştir” dedi.


AKÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Şengör başkanlığında gerçekleşen “Sığır Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri” konulu panele, Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürbüz Aksoy, AKÜ Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Bülent Elitok ile AKÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cangir Uyarlar konuşmacı olarak katıldı.
Panelin ilk konuşmacısı olan Prof. Dr. Gürbüz Aksoy, sığırlarda enfeksiyöz olmayan hastalıklar konusunda özlü bilgiler verdi. Bulaşıcı hastalıklara devletin aşı ve benzeri çeşitli yöntemlerle müdahale ettiğini, buna karşılık bulaşıcı olmayan ve sporadik olarak gözüken hastalıklar konusunda ise Veteriner hekimlerin bilgi ve görgülerini artırmaları gerektiğini, çünkü bu hastalıklarla mücadeleyi direk olarak kendilerinin yapacağını ifade etti. Prof. Aksoy ayrıca buzağılarda hastalıklar oluşmadan yapılması gerekli önlemleri açıkladı. Doç. Dr. Bülent Elitok, sığırlarda görülen yağlı inek sendromu, ketozis, osteomalasi, osteodistrofiya fibroza, süt humması ve magnezyum yetersizliği gibi hastalıklarda korunma, nedenler, belirtiler ve tedavi yöntemleri konusunda ayrıntılı bilgiler sundu. Yrd. Doç. Dr. Cangir Uyarlar ise, süt ineklerinde en sık olarak görülen bazı hastalıkların beslenme ile ilişkisini ortaya koydu. Uyarlar, sığırlarda görülen metabolik hastalıkların % 75’inin beslenmeyle alakalı olduğunu, bu kapsamda dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı. Panel, soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi.