Konya’da “Uluslararası Said Nursi ve Mevlana Sempozyumu”

Konya Büyükşehir Belediyesi, Risale Akademi ve Akademik Araştırmalar Vakfı ile birlikte “Uluslararası Said Nursi ve Mevlana Sempozyumu” düzenliyor.

Yurt içi ve dışından çok sayıda akademisyenin yer alacağı sempozyumda Mevlâna ve Said Nursi’nin İslam düşünce tarihindeki yerleri, etkileri ve eserleri üzerine yapılan bilimsel çalışmalardan hareketle günümüze hitap eden özelliklerinin akademik bir zeminde müzakeresi amaçlanıyor.

Program 24 Mayıs Cuma günü saat 14.00’te açılış konferansları ve konuşmalarıyla başlayacak. Açılış programına Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da katılacak.

Said Nursi; “Mevlânâ benim zamanımda gelse idi Risâle-i Nur’u; ben onun zamanında gelseydim Mesnevî’yi yazardım” diyerek Mesnevi’nin ve Risale- i Nur’un farklı çağlarda ortak aklı temsil ettiklerini ifade etmiştir.

Hem Said Nursi hem de Mevlana içinde bulundukları çağın/çağların duygu ve düşüncelerine hitap etmişlerdir.

Her iki mütefekkir eserlerinde Kur’an-ı Kerimin dayandığı dört temel unsur olan Tevhid, Nübüvvet, Haşir, adalet ve ibadet konularına vurgu yapmışlardır. Zalimlere ve zulme karşı, kardeşlik, hak ve adalet, dayanışma, kaynaşma, işbirliği ile Dünyada beşerin her iki saadetini temin etmeye çalışmışlardır. Ortak noktaların belirlendiği; nefretin ve düşmanlığın yerine barışın, sevginin hâkim olduğu Kur’ani bir yaşama tarzına rehberlik etmişlerdir. Bu noktada Mevlana ve Said Nursi Hazretleri’nin manevi mirası ve düşünce sistemleri insanlığın bu yeni arayışına cevap vermektedir.