Siirt’te 3 gün boyunca “Medreseler ve Din Eğitimi” konuşulacak

25-27 Ekim 2013 tarihleri arasında Siirt’te gerçekleştirilecek sempozyumda  akademisyenler medreseleri enine boyuna ele alacak.

Üç gün boyunca uydudan ve internet üzerinden de canlı olarak yayınlancak olan sempozyumla ilgili Sempozyum Onursal Başkanı ve Siirt Valisi Ahmet Aydın, Sempozyum Onursal Başkan Yardımcısı ve Siirt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Murat Erman, Sempozyum Başkanı ve Akademik Araştırmalar Vakfı Başkanı Prof. Dr. Gürbüz Aksoy, Sempozyum Başkan Yardımcısı ve Risale Akademi Kurucu Üyesi Dr. İsmail Benek tarafından yapılan ortak açıklamada İslam kültür ve mirasının önemli kurumsal aktarım araçlarından birinin medreseler olduğu ve uzun yıllar İslam kültür mirasının taşıyıcısı olduğu belirtildi.

Tanzimatla başlayan eğitimde modernleşme hamlesinin, mektep-medrese-tekke üçgenindeki karşılıklı yabancılaşmayla bu üç kurumun kutuplaşmasına sebep olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, “Medreseliler, mekteplileri dinsizlikle, diğerleri de bunları cahillik ve taassupla suçlamaktaydılar. Tam da bu noktada Said Nursi, mektep merkezli modernleşme anlayışı karşısında, mektebi reddetmeden medreseyi ayağa kaldıran, ikisini de tekkenin irfanıyla buluşturan bir model önermiştir. Said Nursi bu öneri ile aslında yeni hale uygun bir model medrese sunmaktadır. Sadece içe dönük, kapalı ve tam anlaşılamamış dini içerikli anlayıştan, zamanın ilcaatına uygun ama aynı zamanda klasik medrese anlayışını ötelemeyen bir anlayışı ortaya koyar. Ortaya konan bu öneri Said Nursi’nin kitaplarında ve satır aralarında projelendirilerek aktif hale gelmeyi bekliyor. Ama diğer tarafta medreseler de her türlü “hall” çabalarına rağmen belli bölgelerde hayatiyetini devam ettirmektedir” ifadeleri yer aldı.

Sempozyumla ilgili www.dinegitimivemedreselersempozyumu.org sayfası da hazırlandı.