Yönetim Kariyerim

1976-1977        Sivas  Hükümet Veterinerliği

1992-1993        Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı

1993-1996        Harran Üniversitesi Kurucu Rektör Yardımcılığı

1993-1998        Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat, Tıp ve Veteriner Fakülteleri Kurucu Dekanlıkları

1993-1998        Harran Üniversitesi Yönetim Kurulu ve Senato Üyeliği

1996-1998        Harran Üniversitesi GAP Araştırma ve Uygulama (HÜGAP) Merkez Müdürlüğü

1997-2008        Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölüm Başkanlığı

2008-2010            Harran Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu (HADYEK) Başkanlığı

2009- 2010       YÖK Görevlendirmesi (40 b): Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcılığı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı, Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEG),    Engelsiz Üniversite Birimi, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Kurucu  Başkanlıkları

2009-2011        Üniversitelerarası Kurul Üyeliği

2011-2013        Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bakanlık Müşavirliği

 

YÖNETİM ANLAYIŞIM

“İnsanın ve Kalitenin Esas Alındığı Bir Yönetim”
“Bir Kişiye On Görev Değil, On Kişiye On Görev”

Prensiplerim
Adalet
Liyakat
Katılımcılık
Takım ruhu
İş bölümü
Samimiyet
Demokratik yönetim